Het traject bij misbruik

In onze voorwaarden staat dat eenieder die het logo gebruikt, akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. In onze algemene voorwaarden staat dat wij het recht hebben om oneigenlijk gebruik te beboeten met een geldbedrag.


Het traject voor webshops die het logo voeren maar geen lid zijn gaat als volgt*:

Indien er een keurmerk op een webshop wordt aangetroffen maar geen lid is, noch ooit lid is geweest noch ooit betaald is, dan krijgt die webshop een boete*. De boete bedraagt 1200 euro, dit bestaat uit de normale jaarvergoeding en boete wegens overtreding van copyrights, dit valt onder stelen van software en mag volgens de wet beboet worden. De boete moet voldaan worden en het logo moet dan alsnog verwijderd worden.

Wordt de boete niet betaald, dan wordt de afwikkeling verder overgenomen door een externe partij die gespecialiseerd is in incasso en juridische trajecten. Als men een boete krijgt vanwege oneigenlijk gebruik en men verwijdert na de boete direct het logo van de webshop, blijft de boete toch gewoon staan. De webshop wordt bij constrateren direct gedocumenteerd met screenshots en in het archief als bewijs opgeslagen. De kosten van de boete, de extra incassokosten en eventueel rechtsgang zijn voor de malafide webshop. Wij raden dan ook aan om dit niet te doen.

* Dit geldt niet voor leden die om wat voor reden dan ook niet op tijd hebben betaald, die krijgen uiteraard geen boete. Het is alleen voor bewezen oneigenlijk gebruik, waarvoor geen toestemming is gevraagd noch voor betaald is. Wij zorgen ervoor dat dit onomstotelijk bewezen is voordat wij het traject uit handen geven.